Vetec logo

Bærekraftig utvikling

Vi tror den eneste måten å skape verdier for alle interessenter på er å utvikle en bærekraftig virksomhet som genererer nok kapital til å investere i vekst og bedre løsninger for fremtiden til planeten vår.

Vi henter vår inspirasjon i FNs bærekraftsmål som en felles global plan for å skape en bedre verden for alle.

Ved å velge 4 spesifikke mål for bærekraftig utvikling som naturlig påvirker virksomheten vår, fokuserer vi vår innsats på de aspektene vi er i stand til å påvirke i hverdagen.

Bærekraftig utvikling

Vårt hovedfokus

Hos Vetec har vi valgt å jobbe med disse 4 målene:

Ren energi for alle

Ren energi for alle

Sikre at alle har tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme vedvarende, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Innovasjon og infrastruktur

Innovasjon og infrastruktur

Bygg robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og støtte innovasjon

Bærekraftig forbruk og produksjon

Bærekraftig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruk og produksjonsformer

Promoterer bærekraftig og ren energi

Formålet er å sikre at alle får tilgang til rimelig, pålitelig, bærekraftig og moderne energi.

Vetec leverer komponenter for lastovervåking for fornybar energiproduksjon, og vi jobber målrettet med å redusere CO2-utslippene våre ved å tilrettelegge for ansvarlig energiforbruk i arbeidsprosessene våre. Vi har installert LED-belysning med automatiske sensorer på kontorene og lagrene våre. Vi foretrekker nettmøter og reduserer dermed pendling. Gaffeltrucken vår er batterielektrisk, og firmabilene våre byttes gradvis ut med plug-in-hybrider, med ladere som allerede er installert på anleggene våre.

I fremtiden vil vi installere solcellepaneler på anleggene våre og bidra til produksjon av ren og fornybar energi.

Promoterer bærekraftig og ren energi

Promoterer verdiskapning gjennom gode arbeidsplasser

Målet er å fremme bærekraftig og inklusiv økonomisk vekst gjennom produktive og gode arbeidsplasser.

Vetec bidrar til sikker drift av avanserte og farlige industrielle prosesser. Produktene våre for lastovervåking øker sikkerheten og gir nøyaktige data for fagfolk som arbeider i krevende miljøer.

Vi gjør en aktiv innsats for å fremme anstendige og inkluderende arbeidsplasser i vår egen organisasjon. Derfor tilbyr vi deltidsjobber og fleksible stillinger for ansatte med redusert mulighet til å jobbe heltid. I tillegg ansetter vi studentmedarbeidere og legger til rette for traineeperioder under studiene. De eldre ansatte får tilbud om gradvis tilpasning av ansettelsesvilkårene for å fase inn pensjonisttilværelsen.
Alle ansatte får jevnlig tilbud om kompetansehevende kurs, og kostnadsreduksjoner som identifiseres av de ansatte, deles av alle gjennom bonusordninger.

 

Promoterer verdiskapning gjennom gode arbeidsplasser

Støtter robust infrastruktur og bærekraftig industrialisering

Målet er å bygge en robust infrastruktur og fremme bærekraftig industrialisering som fremmer innovative løsninger og ny teknologi.

I Vetec leverer vi kritiske komponenter og ingeniørkunnskap til ledende kunder som bygger store og innovative infrastrukturprosjekter, for eksempel landstrømsløsninger, havvindparker, autonome roboter og hydrogenelektrolyseanlegg. Vi forsøker alltid å dele vår tekniske ekspertise med alle interesserte aktører for å bidra til utviklingen av innovative industriprodukter og løsninger som er til nytte for enkeltpersoner og samfunnet som helhet.

Samtidig jobber vi aktivt med å fremme ny teknologi ved anleggene våre for å styrke vår tekniske kompetanse og finne smartere og mindre energikrevende arbeidsflyter og prosesser.

Støtter robust infrastruktur og bærekraftig industrialisering

Støtter ansvarlige forbruk- og produksjonsmønstre

Målet er å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

Vetec leverer høykvalitetsprodukter som er designet for å vare i de mest krevende miljøer. Reparasjons- og kalibreringsverkstedet vårt øker produktenes levetid gjennom forebyggende vedlikehold, og våre serviceteknikere på stedet sørger for å skifte ut slitasje- og reservedeler i tide. Våre produkter utvikles primært av råvarer som kan resirkuleres, og den gradvise implementeringen av 3D-printingteknologi og egenproduksjon reduserer behovet for transport i de tidlige stadiene av livssyklusen betydelig.

På våre anlegg arbeider vi aktivt for å redusere vår negative påvirkning ved å fremme ansvarlig atferd i det daglige arbeidet. Vi har innført forbud mot bruk av giftige kjemikalier til rengjøring og hagearbeid, og vi har økt kildesorteringen i alle avdelinger.

Støtter ansvarlige forbruk- og produksjonsmønstre