Vetec logo

Bæredygtig udvikling

Vi tror, at den eneste måde at skabe værdi for alle interessenter er at udvikle en bæredygtig virksomhed, der genererer tilstrækkelig kapital til at investere i vækst og bedre løsninger for fremtiden på vores planet.

Vi lader os inspirere af  FNs verdensmål som en fælles global plan for at skabe en bedre verden for alle.

Ved at vælge 4 specifikke verdensmål, der naturligt påvirker vores virksomhed, fokuserer vi vores indsats på de aspekter, som vi er i stand til at påvirke på daglig basis.

Bæredygtig udvikling

Vores hovedfokus

I Vetec har vi valgt at arbejde med disse 4 mål:

Bæredygtig energi

Bæredygtig energi

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Industri, innovation og infrastruktur

Industri, innovation og infrastruktur

Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Ansvarligt forbrug og produktion

Ansvarligt forbrug og produktion

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Fremme økonomisk overkommelig og ren energi

Målet fokuserer på at sikre universel adgang til overkommelig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi.

Vetec leverer lastmonitorering til vedvarende energiproduktion, og vi arbejder aktivt på at reducere vores CO2-udledning ved at tilskynde til ansvarligt energiforbrug i vores arbejdsgange. Vi har installeret LED-belysning med automatiske sensorer på vores kontorer og lagre. Vi tilskynder onlinemøder og reducerer dermed vores rejseaktiviteter. Vores gaffeltruck er batterielektrisk, og vores firmabiler skiftes gradvist til plug-in hybrid alternativer og vi har allerede installeret opladere på vores faciliteter.

I fremtiden har vi til hensigt at installere solpaneler på vores faciliteter og bidrage til generering af ren og vedvarende energi.

Fremme økonomisk overkommelig og ren energi

Fremme økonomisk vækst gennem anstændige job

Målet fokuserer på at fremme vedvarende og inklusiv økonomisk vækst gennem produktive og anstændige job.

Vetec muliggør sikker drift af avancerede og farlige industrielle processer. Vores lastmonitoreringsprodukter øger sikkerheden og giver nøjagtige data til fagfolk, der arbejder i farlige og barske miljøer.

Vi arbejder aktivt på at fremme anstændige og rummelige job på tværs af vores egen organisation. Vi tilbyder deltids- og fleksjob til medarbejdere med nedsat fuldtidsevne. Vi ansætter studentermedarbejdere og fremmer praktikperioder under studiet. Vores ældre medarbejdere tilbydes gradvis tilpasning af ansættelsesvilkårene i form af seniorordninger.
Alle medarbejdere tilbydes løbende kompetenceudviklingskurser, og omkostningsreduktioner identificeret af medarbejderne deles af alle gennem bonusordninger.

Fremme økonomisk vækst gennem anstændige job

Understøtte robust infrastruktur og bæredygtig industrialisering

Målet fokuserer på at bygge robust infrastruktur og fremme bæredygtig industrialisering, der fremmer innovative løsninger og ny teknologi.

Vetec leverer kritiske komponenter og teknisk knowhow til blue chip kunder, der bygger store og innovative infrastrukturprojekter, såsom landstrømsløsninger, havvindmølleparker,  robotter og brintelektrolysefaciliteter. Vi tilsigter at dele vores tekniske ekspertise med alle interesserede parter for at bidrage og være en del af udviklingen af innovative industrielle produkter og løsninger til gavn for enkeltpersoner og samfundet som helhed.

Vi arbejder aktivt på at fremme ny teknologi på vores faciliteter i et forsøg på at styrke vores tekniske kompetencer og opdage smartere og mindre energikrævende arbejdsgange og processer.

Understøtte robust infrastruktur og bæredygtig industrialisering

Understøtte ansvarligt forbrug og produktionsmønstre

Målet fokuserer på at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

Vetec leverer produkter af høj kvalitet, der er designet til at holde i de mest krævende miljøer. Vores reparations- og kalibreringsværksted forlænger produktets levetid gennem forebyggende vedligeholdelse, og vores serviceteknikere på stedet sikrer rettidig udskiftning af slid- og reservedele. Vi udvikler primært produkter, der består af råmaterialer, der kan genanvendes, og den gradvise implementering af 3D-printteknologi og egenproduktion reducerer behovet for transport i de tidlige stadier af livscyklussen markant.

Vi arbejder aktivt på at reducere vores negative påvirkning på vores faciliteter ved at fremme ansvarlig adfærd i det daglige arbejde. Vi har forbudt brugen af giftige kemikalier til rengøring og havearbejde samt øget vores sortering af affald i alle afdelinger.

Understøtte ansvarligt forbrug og produktionsmønstre